2023-12-01T00:00:00+00:00
Loading Events
This event has passed.

 

Avem placerea sa va invitam la Conferinta de lansare a proiectului: POLITICI PUBLICE IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR

 

Aceasta va avea loc in data de 27 Noiembrie 20’1 8, orete 14.30 [a sediul Fundatiei Orizonturi Tinere, B-dul Basarabia 98, parter, sector 2, Bucuresti.
FUNDATIA ORIZONTURI TINERE, in catitate de beneficiar, deruleazi incepand cu data de 22 August 20l 8 proiectul ,,Propunere atternativa la potiticite pubtice iniliate de Guvern in domeniul protectiei consumatoritor”, Cod MySMIS 111881 in cadrul Programutui Operalional capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.
Obiectivul general aI proiectului este optimizarea proceselor decizjonale din domeniuI protectiei consumatoritor orientate catre cetateni (consumatori) si mediul de afaceri (operatori economici) prin dezvoltarea unei propuneri alternative de potitica pubtica in acest domeniu menita sa imbunatateasca gradul de informare si constientizare a tuturor parlitor implicate asupra cadrutui legat, procedural si informationaI aferente domeniului.

Agenda evenimentului:

14:30 – 15:30

15:30 – 18:00

In cadrul conferinfei sunt inctuse sectiuni dedicate atat Dezvoltirii durabite (importanta protectiei mediutui si dezvoltarii durabile, problemele de mediu si tema schimbaritor climatice) precum si Egalitatii de sanse, nediscriminirii si egatititii de gen (promovarea egatitilii de sanse intre femei si barbati, a egatitatii de sanse pentru toti, fara discriminare in functie de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap, varsta, orientare sexuala).

Tot in cadruI agendei sunt aduse in atentie informatii legate de modatitatea in care, prin propunerea alternativa a potiticii pubtice in domeniul protectiei consumatorutui care va fi etaborata, se vor avea in vedere aspecte legate de dezvoltarea durabila (ex. cunoasterea continututui etichetelor produselor ar putea reducere impactul asupra utitizarii nerationate a resursetor; depunerea sesiziritor aferente domeniului in format etectronic ar contribui la reducerea considerabila a hartiei fapt care ar impacta utitizarea rationala a resurselor) dar si de egatitatea de sanse, nediscriminare si egatitate de gen.

In speranta ca ne veti onora cu prezenta dumneavoastra, va asiguram de intreaga noastra consideratie.

Date de contact:

Gheorghe Betean, Manager proiect

Emait: eheorqhebelean@qmait. com

Telefon: 0722.242.788