Despre2019-03-12T20:16:08+00:00

Despre

Tineret & Protectia Consumatorului

Capacitate Fundatie

Capacitate administrativă

Fundatia Orizonturi Tinere a dobandit o vasta expertiza in domeniile de activitate pentru care a derulat activitati de-a lungul timpului, astfel incat, pentru prezentul proiect, poate pune la dispozitie resurse institutionale adecvate atat cu durata de implementare a proiectului cat si cu complexitatea si amploarea activitatilor. Resursele materiale puse la dispozitia proiectului de catre Solicitant constau in: Sediu proiect de circa 120 mp compus din 3 spatii de birouri, sediu care se gaseste in Bucuresti, Sector 2, B-dul Basarabia 98. Cele 3 spatii de birouri sunt dotate adecvat desfasurarii atat a activitatii de management a proiectului cat si a celorlalte 2 activitati din proiect: mobilier, 1 calculator, 1 imprimanta, 1 copiator, 1 tabla magnetica. Resursele umane pe care Fundatia Orizonturi Tinere le va implica in derularea activitatilor proiectului vor fi angajate dupa semnarea contractului de finantare. Pt angajarea personalului din proiect, Fundatia Orizonturi Tinere va derula proceduri transparente: va intocmi anunturile de angajare specificand cerintele minime mentionate in cererea de finantare (sectiunea resurse umane), va posta anunturile de selectie pe site-uri de specialitate, va organiza interviuri cu toate persoanele care vor corespunde cerintelor mentionate in anunt. In plus, Solicitantul va avea in vedere si implicarea in proiect a persoanelor inactive, prin angajarea in echipa proiectului a cel putin 1 persoana din aceasta categorie (ex. pensionar).

Capacitate juridică

Fundatia Orizonturi Tinere, conform doc de infiintare, si-a inceput activitatea in anul 1996, avand ca obiect de activitate initial promovarea tinerelor talente provenite din familii cu posibilitati materiale reduse, prin acordarea de burse de studii, burse de participare la diferite evenimente cultural-stiintifice, ajutoare cu bani, produse si materiale acordate unor orfelinate, aziluri de batrani si unor familii nevoiase. Din anul 2004, scopul Fundatiei a fost completat cu activitati in domeniul protectiei consumatorului, respectiv asigurarea de informari complete si precise, prin intermediul tinerilor, despre cerintele legislatiei romanesti si internationale cu privire la standardele impuse de lege in vederea protejarii consumatorilor de bunuri si servicii. Pt acest domeniu, Fundatia Orizonturi Tinere a obtinut recunoasterea si avizarea ANPC, institutie cu care a incheiat un Protocol, al carui Plan de masuri prevede derularea de activitati menite sa imbunatateasca nivelul de informare si constientizare a consumatorului in raport cu drepturile acestuia. Dintre acestea, cele mai sugestive pentru domeniul proiectului sunt: Promovarea legislatiei din domeniu la grupuri specifice de consumatori (elevi, studenti, pensionari, simpli cetateni; Promovarea legislatiei in randul agentilor economici si a patronatelor; Oganizarea de conferinte la nivelul primariilor de sector din Bucuresti; Colaborarea cu alte ONG-uri in vederea abordarii si rezolvarii problemelor legate de protectia consumatorului, probleme abordate in si prin intermediul societatii civile.

Propunere alternativa la politicile publice initiate de Guvern in domeniului protectiei consumatorilor

Obiectivul general al proiectului este „Optimizarea proceselor decizionale din domeniul protectiei consumatorilor orientate catre cetateni (consumatori) si mediul de afaceri (operatori economici) prin dezvoltarea unei propuneri alternative de politica publica in acest domeniu menita sa imbunatateasca gradul de informare si constientizare a tuturor partilor implicate asupra cadrului legal, procedural si informational aferente domeniului”.
Află mai mult