ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI
FUNDAȚIA ORIZONTURI TINERE
în calitate de beneficiar al proiectului
Propunere alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protecției
consumatorilor”, Cod SMIS SIPOCA 111881
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
I. INFORMAȚII PROIECT
FUNDAȚIA ORIZONTURI TINERE, în calitate de beneficiar, implementează în perioada
20.08.2018-19.12.2019 proiectul ”Propunere alternativă la politicile publice inițiate de
Guvern în domeniul protecției consumatorilor”, Cod SMIS 111881.
Obiectivul general al proiectului: Optimizarea proceselor decizionale din domeniul
protecției consumatorilor orientate către cetățeni (consumatori) și mediul de afaceri
(operatori economici) prin dezvoltarea unei propuneri alternative de politică publică în acest
domeniu menită să îmbunătățească gradul de informare și constientizare a tuturor părților
implicate asupra cadrului legal, procedural și informațional aferente domeniului.
Principalele activități ale proiectului:
• Instruirea a 84 de reprezentanți ai Fundației Orizonturi Tinere și a altor ONGuri, precum și ai
unor autorități publice locale în domeniul „protecția consumatorilor”;
• Instruirea a 84 de reprezentanți ai Fundației Orizonturi Tinere si a altor ONGuri, precum și ai
unor autorități publice locale în domeniul „elaborării de propuneri alternative de politici
publice”;
• Organizarea a 5 Grupuri de lucru regionale în vederea elaborării unei propuneri alternative la
politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protectiei consumatorului;
• Elaborarea propunerii alternative de politica publica in domeniul protectie consumatorului;
• Organizarea a două conferințe regionale de diseminare și promovare a propunerii alternative
de politică publică elaborată în domeniul protecției consumatorului.
• Dezvoltarea a 10 infochioșcuri pilot – Alternativă de politică publică în domeniul protecției
consumatorilor.
II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE
În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, beneficiarul va selecta
experți conform tabelului de mai jos:

 

Nr. crt Denumire poziție Număr Poziții
1 experți naționali cooptați 5

III. POZIȚIA VIZATA:
1. Experti nationali cooptati
Datorita spetelor complexe ce se regasesc in domeniul protectiei consumatorilor, precum si a
faptului ca proiectul este unul de nivel national cu problematici zonale diferite – „Specificitatea
provocarilor in functie de regiuni”, se impune implicarea a 5 experti nationali cooptati din ANPC
sau din alte institutii, cu competente in domeniile protectiei consumatorilor si/sau politici
publice (pensionari sau angajati) ca o necesitate in obtinerea de informatii reale in cadrul
grupurilor de lucru, informatii indispensabile in elaborarea propunerii de politica publica din
domeniul protectiei consumatorilor.
Cerințe specifice: studii superioare finalizate, experienta in ANPC.
Atribuții:
– Contribuie la definirea obiectivelor, rezultatelor politicii și rezultatelor acțiunilor politicii
publice alternative din domeniul protectiei consumatorilor din perspectiva administratiei
publice;
– Furnizeaza date si statistici aflate in posesia institutiilor publice, necesare analizarii datelor
suport pentru formularea draftului de politica publica alternativa;
– Ofera feedback pe metode calitative/cantitative de evaluare a variantelor de politica
publica;
– Ofera informatii / evaluari / studii de impact in domeniul de politica publica analizat;
– Ofera suport in etapele procesului de consultare publica;
Persoanele interesate vor depune CV-ul la registratura Fundatiei Orizonturi Tinere, din Bd.
Basarabia, nr 98, până la data de 15 februarie 2019.
Date de contact:
Gheorghe Belean, Președinte Fundatia Orizonturi Tinere
Email: gheorghebelean@gmail.com
Telefon: 0722.242.788

2019-02-21T16:32:01+00:00